Tee käepärastest materjalidest soo arengu mudel

Otsi enda ümber kive, turvast, rohtu vms. Tuleta meelde, kuidas näeb välja madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba (need on soo arengu astmed). Tee leitud materjali abil maapinnale neist mudelid. Tee mudelitest foto ja saada õpetajale.