Mõõda taimeruutu

Mõõda taimeruudu servad: …………………………………………………………

Arvuta taimeruudu pindala: ………………………………………………………