Mõelge välja pantomiim kaitseala vööndite teemal

Mõelge üksi või oma grupiga välja pantomiim, kuidas võõrkeelt kõnelevale inimesele selgitada, mis asi on piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd ja reservaat (emakeelse selgituse leiate 1. infotahvlilt).