Mitut ümberkukkunud puud Sa posti juures seistes näed?

………..

Mis on selle põhjuseks, et ümberkukkunud puid on siin nii palju?