Mitmes madal- ja kõrgsoos ehk rabas me käisime? (hüppamismäng, vajalik liikumisruum)

Moodustage 4–5-liikmelised rühmad. Tutvuge 1. infotahvli joonisega, kus tutvustatakse soo arengut. Iga rühm saab 5-meetrise köiejupi , mida kaks rühma liiget hakkavad spiraalina üles-alla keerutama  (vt skeemi), jäljendades selle liigutusega madalsoo ja kõrgsoo ehk raba profiili. Rühmas on kaks niinimetatud keerutajat ja vähemalt üks “rabas hüppaja” ning vähemalt üks hüüdja (kes hüüab, kas köis on madalsoo- või kõrgsooasendis). Rühmasid võib teha mitu, et kõigile jätkuks tegemist.