Kuulamisrada kuni 3. klassi lastele

Juhendaja või lapsed ise loevad üksteisele ette Kalli ja Modrise lugusid VÕI mängige nn teatrikooli: üks lastest mängib Kallit ja teine Modrist, kolmas aga loeb saateteksti. Arutage iga lõpus ning otsustage, mis on kollilaste tekstides tõsi ja mis mitte.

See pole tõsi: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………