Valik ülesandeid töölehele: Kõrsa

Vali kõik

Sõnad: Kõiki, kõik, teha soouuringuid, käsitle, soouuringud, saab, soos, kuid, ei, soid.

Vastus: …………………………………………………………………………………………………………………

Asud Saiasoo servas. Otsi üles infopost nr 1. Kasuta nutitelefoni abi ning palun vasta küsimustele telefonis, mida näed QR-koodi kaudu.

Otsi enda ümber kive, turvast, rohtu vms. Tuleta meelde, kuidas näeb välja madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba (need on soo arengu astmed). Tee leitud materjali abil maapinnale neist mudelid. Tee mudelitest foto ja saada õpetajale.

Sõnad: sood, rabad, on, ei ole, sood, rabad, kõik, kõik, aga

Vastus: ……………………………………………………………………………………………..

 

Otsi üles infopost nr 2. Kasuta nutitelefoni abi ning palun vasta kiile puudutavatele küsimustele telefonis, mida näed QR-koodi kaudu.

Mõõda taimeruudu servad: …………………………………………………………

Arvuta taimeruudu pindala: ………………………………………………………

Kummas taimeruudus on rohkem taimi? ………………………………………………….

Palun põhjenda oma vastust: ………………………………………………………………….

Palun vali ülesanne