(8) Mis toimus nendel aastatel – leia aastaarvule õige paariline

Vajadusel otsi abi 7.–9. infotahvlilt

2019 – reservaat karude kaitseks, Tudu looduskaitseala algusaasta
1995 – Tudu onni ehitus
1937 – ilmus Jüri Parijõgi raamat „Alutaguse metsades“
1996 – kaevati väljavool (toonane Herra kraav) Tudu järvele
2001 – suur tromb, mis tekitas palju tuuleheidet
1976 – suleti Järvesoo kuivenduskraavid
19. saj keskpaik – ilmus Juhan Lepasaare raamat „Sooradadel“