(5) Soos meeldib elada ka kiilidel ja liblikatel

Vaata rahulikult ringi. Kas märkad lendamas mõnda kiili või liblikat? EI/JAH
Märgi punktiirile, mitut kiili ja/või liblikat märkad.
Liblikad: ……….. kiilid: …………….
Milline ilm meeldib kiilidele ja liblikatele? (Abi leiad 5. infotahvlilt.) ……………
Milline on ilm praegu, mil viibid õpperajal? ………………………….