(5) Ehkki me ei asu kõrgustikul, muutub ka siin Tudusoos maapinna kõrgus

Uuri 5. infotahvli jooniseid, kus on kujutatud Tudu ümbrust koos samakõrgusjoontega. Kas Tudu järve veepind on Tudu parklast kõrgemal? EI/JAH

Mitu meetrit on vahe? ……………………………………………………………………….