(5) Ehkki me ei asu kõrgustikul, muutub ka siin Tudusoos maapinna kõrgus. Miks?

Uuri 5. infotahvlit ning kirjuta vastuseks, mis on Tudu järve põhja absoluutkõrgus ………….. m. Kas see on kõige madalam koht kaardil? EI/JAH