(4) Nii soo kui mets võib vahel minna põlema

Tulega hävib väga palju. Miks võiks metsatulekahju olla aga kasulik?