(3) Kuidas taastatakse soid?

Võtke pinkidel istet ja arutage omavahel lausete sisu üle. Seejärel seadke laused mõistlikku tegevusjärjekorda!
Kujutle, et soovid hakata sood taastama. Näiteks üks osa lageraba taastamistöödest leidub järgnevates lausetes. Selle ülesande eesmärk on seada laused mõistlikku tegevusjärjekorda. Kirjuta järjekorranumber lause ette!

…. Arvuti näitab, kuidas vesi peaks soos liikuma, et soo saaks taastuda.
…. Selgita välja, kui suurt ala ja kus sa soovid taastada.
…. Otsusta, kuhu rajada paisud nii, et sood ja kohalikke elanikke võimalikult vähe häirida.
…. Uuri järele, milline see soo vanasti välja nägi (nt kus kasvasid puud, kus oli lage jne).