(3) Kuidas taastatakse soid?

Võtke pinkidel istet ja arutage omavahel järgnevate lausete sisu. Seejärel seadke laused mõistlikku tegevusjärjekorda, kirjutades iga lause ette sobiv järjekorranumber!

Kujutle, et soovid hakata sood taastama. Mõtle välja, milleks ja millist sookooslust sa soovid taastada ja mida on selleks vaja teha! Järgnev loetelu kirjeldab lageraba taastamist, millega seotud tegevused on vaja panna mõistlikku järjekorda.

…. Paisude rajamisel nuputa, kuidas ekskavaatoriga sohu ja seal liikuma pääseda. Kas ekskavaatorile on ka alternatiive?
…. Uuri ja otsusta, kas lagesoo taastamisel on vaja eemaldada ka puid, kuivõrd see aitab tõsta veetaset. Mõtle siinjuures, mida raiutud puiduga peale hakata!
…. Uuri järele, kui suur on kuivendusala.
…. Siis hakka arvutis „veega mängima“: nuputa, kuhu on mõistlik ehitada paise, et kuivendatud soost EI voolaks rohkem vett välja.
…. Uuri vanu kaarte ja küsitle kohalikke. Milline nägi see soo välja 50–100 aastat
tagasi?
…. Vaata kõrgusmudeli abil, kuidas vesi soos liigub.
…. Uuri järele, kes on maaomanikud.
…. Selgita inimestele, kes siin soos ja selle lähedal elavad – tähelepanu vajavad nii ohustatud liigid kui ka kohalikud inimesed! Kas ja kuidas võib paisude ehitus ja veetase mõjutada nende eluolu?
…. Räägi kõigi maaomanikega läbi ja proovi pälvida oma tegevusele nende heakskiit.