(2) Mõõda paisu laius kõnnisammudes ja teisenda paisu laius ka meetritesse

Märgi punktiirile sammude hulk, paisu laius ja paisu nimetus.
Sammude hulk paisu mõõtmisel on ……………. ; paisu laius on seega ……………. m; paisu „liigi“ nimetus on ………………………………..