(2) Mõistata, kui lai on pais?

Raja kõrvale on 2. infopunkti juurde ehitatud pais. Paisud on Tudusoos üldiselt ehitatud turbast. See pais on ehitatud moreenist ja turbast.

1) Mõistata, kui lai see pais on? ………………………………….

2) Mõõda ära, mitu sammu on selle paisu laius. ………………………………………