(2) Analüüsi joonist

Millise kooslusega on tegemist? ………………………………………………………………………………….

Millise infoposti juures märkad seda kooslust? ……………………………………………………..