(2) Analüüsi joonist

 

 

 

 

Millise kooslusega on tegemist? ………………………………………………………………………………….

Kui jah, siis millise infoposti juures märkad seda kooslust? ……………………………………………………..