(1) Tee käepärastest materjalidest soo arengut tutvustavad mudelid

Vaadake rühmaliikmetega 1. infotahvli jooniseid. Seal on kujutatud soode arengut. Tehke enda ümber leiduvaist käepärastest vahenditest (kruus, liiv, oksad, lehed vms) maapinnale soode arengut kujutavad joonised. Lõpptulemusest tehke rühma peale üks foto ja saatke see aadressil tudusoo@elfond.ee. E-kirja teemaks märkige kuupäev, kool ning rühm.