(1) Täida lünktekst! Vali lausete kõrval olevate sõnade hulgast õiged!

a. Soo on märg maa, kus tekib pidevalt ……………. ehk surnud ……………., mis ei ole täielikult lagunenud.
b. Sood hakkasid Eestisse tekkima pärast viimast jääaega ehk ………….. aastat tagasi.
c. Soo tekib üldjuhul ……………. viisil: kas ……………………….., kust vesi ei ole saanud mingil põhjusel ära voolata, või ………………………………………, mis on hakanud kinni kasvama.
d. Soos liikudes tuleb pehmemates kohtades astuda …………….-mätastele, sest need kannavad.

järves, 12000, turvast, taimemassi, kahel, villpea, maismaalohus