(1-9) Kas soo või raba?

Kumb kooslus on üldisema tähendusega – kas soo või raba? …………………………..