Tudusoo LKA õppeprogrammid “Miks ja kuidas taastatakse sood?

Soode taastamise ja kaitsmise juures on väga oluline jagada kõigi huvilistega teavet, mis puudutab soid, nende taastamistööde vajalikkust ja iseloomu ning Tudusoo looduskaitseala ja selle ümbruse (aja)lugu. 

NB! Peale LIFE Mires Estonia projekti lõppu (2021) ei korralda ELF enam aktiivselt Tudusoos õppeprogramme. Küll saavad õpetajad kasutada kõiki Tudusoo jaoks koostatud materjale, mis siin kodulehel on olemas. Kasutamise korral palume materjalide allikale viidata.

Kui tekib vähemalt 10 osalejaga huvilistest õpetajate/juhendajate grupp, saab vajadusel korraldada õpetajakoolituse, et õpetajad saaks peale koolitust minna lastega iseseisvalt Tudusoo radu läbima. 

Täpsem info: Piret Pungas-Kohv (piretpk@elfond.ee) 

Kes on õppeprogrammide ja küsimuste autor?

Piret Pungas-Kohv, ELFi keskkonnateadlikkuse ekspert
Tel: 53440791
E-post: piretpk@elfond.ee

Abilised: Marko Kohv, ELFI soode taastamise ekspert

Kellele?

Osaleda saavad kõik soo-huvilised alates 5. eluaastast. Muuhulgas on Tudu õpperaja ehitamisel arvestatud nii nende inimestega, kes hästi ei näe, kui ka nendega, kel on keerukas liikuda. Seljamäe õppe-matkaraja läbimine eeldab suutlikkust kõndida 7 kilomeetrit mööda laudteed ja metsarada. 

Kui palju inimesi võib korraga ühel õppepäeval osaleda?

Eelkõige sõltub kõik juhendaja soovist ja eelistustest. Üldiselt soovitame õppepäeva korraldada maksimaaleslt kuni 24 inimesele. Loomulikult saab rajal liikuda ka omapäi.

Kus?

 • Tudusoo looduskaitseala asub Lääne-Virumaa idaosas, mis jääb Tudu asulast ca 10–20 minuti autosõidu kaugusele.
 • Tudusoo looduskaitseala koosneb kolmest suuremast soost – Punasoost, Järvesoost ja Luusaare soost. Punasoos on uuendatud Seljamäe matkarada (7 km) koos 13 väikese infotahvliga. Järvesoos on taastatud Tudu õpperada (700 m) 9 põhjaliku infopunktiga, kus huviline saab lugeda õueraamatut ja tutvuda kohalike liikide ning soode taastamist kajastavate joonistega.
 • Tudusoo looduskaitsealaga seotud õppeprogrammi saab läbi viia nii Seljamäe matkarajal (7 km) kui Järvesoo õpperajal (700 m).

Kuidas tulla ja kuhu parkida?

Tudu õpperada: GoogleMaps’i on otsisõnaks hea trükkida “Tudu Järvesoo matkarada”. Näiteks sõites sihtkohta Peipsi järve poolt, saab liikuda mööda Rannapungerja maanteed Rakvere poole ja keerata 800 m peale Tudu alevit vasakule (viit „Seljamäe matkarada“). Sõita u 3,1 km, keerata vasakule (viit “Tudu järv”) ja sõita veel ca 1,8 km edasi, kuni otsetee lõpeb ära. Sinna saab jätta bussi (alloleval kaardil tähistatud punase ringiga). Paremat kätt parkimisplatsist paistab mõnesaja meetri kaugusel algav Tudu õpperada.
 
Seljamäe õpperada: GoolgeMapsi’i on otsisõnaks hea trükkida “Seljamäe õppematkarada”.
Näiteks sõites sihtkohta Peipsi järve poolt, saab liikuda mööda Rannapungerja maanteed Rakvere poole ja keerata ca 800 m peale Tudu alevit vasakule (viit “Seljamäe matkarada”). Sõites u 4,8 km otse, jõuate Seljamäe lõkkeplatsini – see asub kohe tee ääres. 
 
Näiteks sõites sihtkohta Rakvere poolt, saab liikuda mööda Rakvere-Rannapungerja maanteed ca 41 km. Ca 800 meetrit enne Tudu alevikku tuleb keerata asfaltteelt kruusateele, mis jääb paremat kätt. Asfaltteel tähistab õiget kohta viit “Seljamäe matkarada”. Sõites u 4,8 km mööda kruusateed, jõuate Seljamäe lõkkeplatsini – see asub kohe tee ääres. 

Kui kaua õppeprogramm kestab?

Tudu õpperaja jaoks mõeldud programmi põhirõhk on aktiivsel õppetegevusel ja tegevuste läbiviimiseks on hea arvestada vähemalt 2–2,5 tundi (sh söögipaus). Võimalik on organiseerida ka pikem ekskursioonipäev, kus esmalt saavad huvilised Tudu õpperajal juhendaja abiga tuttavaks soode taastamise teemaga ning peale puhkepausi on võimalik minna iseseisvalt Seljamäele matkale.

Seljamäe matkarajal kestab õppeprogramm ca 3–4 tundi (sh söögipaus) ja tegevuslikult on põhirõhk liikumisel.

Millal?

Nagu ikka, on ka Tudu rajal mugav õppida soojemal aastaajal. Seega sõltub õppepäevade kestus pajuski ilmast.

Õppeprogrammi lühikirjeldus Tudu Järvesoo õpperajal:

Enamik õppematerjale, mida Tudu õpperajal kasutame, on tasuta kättesaadavad ka siin kodulehel. Iga õppeprogramm sõltub laste vanusest, nende iseloomust, ilmast jpm. Üldiselt on õppeprogrammi ülesehitus järgmine:

 1. Bussi saab parkida mõnisada meetrit enne Tudu õpperaja algust, kus õppepäeval osalejad saavad jalutada õpperaja alguseni (vt ülal juhist).
 2. Õpperaja alguses mängime jooksu- või hüppamismängu või teeme mudeleid soo kohta, et sirutada bussis kangeks jäänud jalgu.
 3. Kõik osalejad saavad endale laenuks kõrvaklapid koos saatjatega – nii kostub juhendaja jutt kõigile ühtlaselt. 
 4. Laudteel tutvume rühmatööde abil infopostide sisuga ja täidame erinevaid ülesandeid, proovime erinevaid mõõtevahendeid ja kirjutame vajadusel mõned numbrid ja mõtted ka töölehtedele; teeme telefoniga pilte, arutame läbi, kuidas soode taastamine käib jpm.
 5. Matkaonni juurde jõudes teeme väikese puhke- ja söögipausi. 
 6. Sõltuvalt laste soovist ja vanusest, mängime Tudu ümbrust tutvustavat põrandamängu või lahendame sooga seotud mõistatusi vms.
 7. Teeme õppepäevast väikese vahekokkuvõtte ning puhkame ka. 
 8. Tagasitee bussini sõltub ajavarust. Üks võimalus on lihtsalt jalutada, aga võib vajadusel teha veel ühe rühmatöö kogu raja ulatuses. Selle tegevuse peamine eesmärk on õpitu kordamine, ent ka laste sotsiaalsete oskuste arendamine nn teatejooksuna, kus teatepulgaks on mõni sooga seotud ese. Osalejad jagatakse rühmadesse, kus nad peavad üksteisele soodega seonduvat sõnumit selgitama nii, et ümbritseva kogemine ja vahendamine on keerukam (st nt üks rühma liikmetest ei tohi rääkida, teine võib liikuda ainult ühel jalal, kolmas ei tohi midagi käe otsas kanda, neljas ei kuule jne).

Tudu õppeprogrammile on kirjelduse põhjal Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt omistatud murakamärgis.

 

Õppeprogrammi täpsema kirjelduse, seotuse õppekavaga jpm, leiate SIIT!

Õppeprogrammi lühikirjeldus Seljamäe õppematkarajal:

Enamik õppematerjale, mida Seljamäe õppe-matkarajal kasutame, on tasuta kättesaadavad ka siin kodulehel. Iga õppeprogramm sõltub laste vanusest, nende iseloomust, ilmast jpm. Peaasjalikult on tegemist matkamisega, mida saadab giidi jutt. Sõltuvalt grupi huvist, saab rajal kolmes kohas põimida matka sisse mõned õppetegevused:

 1. Bussi/auto saab parkida Seljamäe lõkkeplatsi juurde.
 2. Õpperaja alguses saavad kõik osalejad endale laenuks kõrvaklapid koos saatjatega – nii kostub juhendaja jutt kõigile ühtlaselt. 
 3. Liigume matkarajal läbi sootaastamisala ja jõuame liivaseljakuni, kus trepist üles liikudes jätkame matka mööda kunagist Ratsarada. Seda osa matkapäevast saadab taastamistööde kirjeldus ja soo vajalikkuse rõhutamine.
 4. Enne sohu jõudmist mängime jooksumängu sootaimede kohta. Seejärel liigume Punasohu ehitatud laudteed mööda edasi. Rajal loeme infotahvleid, kus sealsed tegelased, Leet ja Mihkel, räägivad omavahel Punasoost. 
 5. Endise torni asukoha juures teeme väikese pausi, kus on võimalus meelde tuletada soode arenguastmeid ning seejärel jätkame matka.
 6. Liikumist läbi soo saadavad juhendaja viited sootaimestikule.
 7. Kui umbes 2/3 on rajast läbitud ning oleme jõudnud taas Ratsarajani (st oleme liikunud risti üle Punasoo), saab teha täiendava puhkepeatuse ning kordame soode tähtsust pantomiimi või pusle abil.
 8. Viimase 1/3 matkarajast, saame käsitleda küsimusi, mida osalejad on soo kohta soovinud teada saada. 
 9. Jõudes tagasi parkimisplatsini, korjame kokku kõrvaklapid ning järgneb söögipaus.
 10. Teeme õppepäevast kokkuvõte.

Seljamäe õppeprogrammile on kirjelduse põhjal Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt omistatud murakamärgis.

 

Õppeprogrammi täpsema kirjelduse, seotuse õppekavaga jpm, leiate SIIT.

Väike meelespea

 • Tartust Tudu asulasse sõitmiseks on hea arvestada, sõltuvalt marsruudist, 1,5–2 tundi (120–140 km); näiteks Tallinnast Tudu asulasse sõitmisel on hea arvestada ligi kaks tundi sõiduaega.
 • Tudu laudtee on lühike, vaid 700 m ja mõeldud aktiivse õppetegevuse läbiviimiseks; matkamiseks sobib pigem Seljamäe matkarada.
 • Kui on plaanis matkata iseseisvalt ja väljaspool kahte liikumisrada, tuleb Keskkonnaametist üle kontrollida Tudusoo looduskaitseala liikumispiirangud.
 • Käimla on Seljamäe parklas ja Tudu onni juures. Kui tullakse bussiga esmalt Tudu Järvesoo parklasse, siis ei ole kohe käimla kasutusvõimalust.
 • Kui endal sööki kaasas ei ole, saab seda osta nt Tudu asulast Jaama trahterist. Kõik 2020-2021. aastal ELFi poolt organiseeritud õppepäevad on varustatud ka lõunapausiga.
 • Tudu õpperajal, eriti selle lõpuosas, puhub sageli tugev tuul ja liikumistempo on õppeprogrammi jooksul aeglane. Väga oluline on riietuda soojalt!
 • Kui on plaan osaleda vaid Tudu õppeprogrammis, ei ole kummikud vajalikud; piisab soojadest ja kinnistest jalanõudest. Kui on plaan liikuda Tudu järve ümbruses ringi, on kummikud hädavajalikud.
 • Tudu õpperada lõpeb järve ääres. Kui tegemist on õppepäevaga, kus osalevad lapsed, peab osalejatega kokku leppima, et nad ei jookseks õpetajast ette. Õpetaja/lapsevanema ülesanne on muuhulgas valvata, et lapsed ei läheks loata ujuvsillale.

Kuidas teha endale meelepärast Tudu õpperaja töölehte?

Kui on soov minna Tudu õpperajale iseseisvalt ning tahaks täita ise või jagada ülesandeid lastele, siis järgnevalt on saab koostada ka enesele sobivad töölehed:

 • Vajutage järgneva alapunkti juures olevale lingile, kus avaneb loetelu üle 70 küsimuse ja/või ülesandega.
 • Iga ülesande ees, lisaks järjekorranumbrile, on sulgudes märgitud number, mis tähistab infoposti numbrit – sellest infopostist alates on soovitatav ülesannet kasutada.
 • Iga ülesande järel on antud autoripoolne hinnang ülesande keerukusele (lihtne, keskmine, raske). See määratlus tähistab erinevaid kooliastmeid. 
 • Igale küsimusele vajutades avaneb pealkirjale lisaks kogu küsimus.
 • Osade küsimuste pealkirjad on identsed, kuid küsimuste sisu on erineva raskusastmega.
 • Iga huvipakkuva küsimuse ees saab sobiva küsimuse ära märkida.
 • Lehekülje lõpus juhib nupp “Next” järgmisele vahelehele, kus saab vajadusel muuta küsimuste esitamise järjekorda.
 • Vahelehe lõpus on nupp “PDF”, mis koostab pdf-faili, mida saabki väljaprindituna kasutada töölehena.

Töölehe ülesanded

Rohkem infot

Piret Pungas-Kohv, ELFi keskkonnateadlikkuse spetsialist
Tel: 53440791
E-post: piretpk@elfond.ee