Tudusoo LKA Järveseoo õppeprogramm “Miks ja kuidas taastatakse sood?”

Registreeru õppeprogrammile!

Miks?

Soode taastamise ja kaitsmise juures on väga oluline jagada kõigi huvilistega teavet, mis puudutab soid, nende taastamistööde vajalikkust ja iseloomu ning Tudusoo looduskaitseala ja selle ümbruse (aja)lugu.

Kes on autor ja läbiviia(d)

Piret Pungas-Kohv, ELFi keskkonnateadlikkuse spetsialist
Tel: 53440791
E-post: piretpk@elfond.ee

Kellele?

Osaleda saavad kõik soo-huvilised alates 5. eluaastast. Kuna Tudu raja ehitamisega on arvestatud nii nende inimestega, kes hästi ei näe, kui ka nendega, kel on keerukas liikuda.

Kui palju inimesi võib grupis olla?

Kui Covid19 lubab, on meil kuni 2021. aasta lõpuni plaanis läbi viia ligi 60 õppepäeva, kus saab korraga osaleda kuni 24 inimest.

Kas õppeprogrammis osalemine maksab midagi?

Need 60 õppepäeva on juhendamistasuta, õppepäeva sisse on arvestatud tasuta lõunasöök ja sõidutoetus 220 euro ulatuses.

Mida tähendab “sõidutoetus 220 euro ulatuses”? 

Iga kool tellib ise bussi endale sobivast bussifirmast. Kui transpordiks kuluv summa on alla 220 euro, saab kogu arve saata Eestimaa Looduse Fondile (ELFile). Kui pakkumine tuleb suurem, on vaja paluda, et bussifirma esitaks arve kahes osas – 220 eurot ELFile ning ülejäänu jääb siis kooli kanda.

Sellele arvele, mis tuleb ELFil transpordi eest tasuda, palume selgituseks lisada järgmist – Õppepäeva transpordikulu toetatakse projektist “Soode kaitse ja taastamine” LIFE14/NAT/000126.

Kus?

 • Tudusoo looduskaitseala asub Lääne-Virumaa idaosas, mis jääb Tudu asulast ca 10–20 minuti autosõidu kaugusele.
 • Tudusoo looduskaitseala koosneb kolmest suuremast soost – Punasoost, Järvesoost ja Luusaare soost. Punasoos on uuendatud Seljamäe matkarada (7 km) koos 13 väikese infotahvliga. Järvesoos on taastatud Tudu õpperada (700 m) 9 põhjaliku infopunktiga, kus huviline saab lugeda õueraamatut ja tutvuda kohalike liikide ning soode taastamist kajastavate joonistega.
 • Tudusoo looduskaitsealaga seotud õppeprogrammi saab läbi viia nii Seljamäe matkarajal (7 km) kui Järvesoo õpperajal (700 m).

Kui kaua õppeprogramm kestab?

Seljamäe matkarajal kestab õppeprogramm ca 3–4 tundi (sh söögipaus) ja tegevuslikult on põhirõhk liikumisel. Tudu õpperajal on programmi põhirõhk aktiivsel õppetegevusel ja tegevuste läbiviimiseks on hea arvestada vähemalt 2–2,5 tundi (sh söögipaus). Võimalik on organiseerida ka pikem ekskursioonipäev, kus esmalt saavad huvilised Tudu õpperajal juhendaja abiga tuttavaks soode taastamise teemaga ning peale puhkepausi on võimalik minna iseseisvalt Seljamäele matkale.

Millal?

Nagu ikka, on ka Tudu rajal mugav õppida soojemal aastaajal. Seega sõltub õppepäevade läbiviimine pajuski ilmast ja loomulikult on oma roll ka viirusel Covid19-l. Loodame väga, et saame  2020. aasta septembris-oktoobris pakkuda huvilistele vähemalt 10 õppeprogrammi. 2021. aasta programmide ajad täpsustuvad kevadel.

Õppeprogrammi lühikirjeldus

Kõik õppematerjalid, mida Tudu õpperajal kasutame ja on plaanis kasutada, on tasuta kättesaadavad ka siin kodulehel. Iga õppeprogramm sõltub laste vanusest, nende iseloomust, ilmast jpm. Üldiselt on õppeprogrammi ülesehitus järgmine:

 1. Bussi saab parkida mõnisada meetrit enne Tudu õpperaja algust, kus õppepäeval osalejad saavad jalutada õpperaja alguseni.
 2. Õpperaja alguses mängime jooksu- või hüppamismängu või teeme mudeleid soo kohta, et sirutada bussis kangeks jäänud jalgu.
 3. Laudteel tutvume rühmatööde abil infopostide sisuga ja täidame erinevaid ülesandeid, proovime erinevaid mõõtevahendeid ja kirjutame vajadusel mõned numbrid ja mõtted ka töölehtedele; teeme telefoniga pilte, arutame läbi, kuidas soode taastamine käib jpm.
 4. Matkaonni juurde jõudes teeme väikese puhke- ja söögipausi. 
 5. Sõltuvalt laste soovist ja vanusest, mängime Tudu ümbrust tutvustavat põrandamängu või lahendame sooga seotud mõistatusi vms.
 6. Teeme õppepäevast väikese vahekokkuvõtte ning puhkame ka. 
 7. Tagasitee bussini sõltub ajavarust. Üks võimalus on lihtsalt jalutada, aga võib vajadusel teha veel ühe rühmatöö kogu raja ulatuses. Selle tegevuse peamine eesmärk on õpitu kordamine, ent ka laste sotsiaalsete oskuste arendamine nn teatejooksuna, kus teatepulgaks on mõni sooga seotud ese. Osalejad jagatakse rühmadesse, kus nad peavad üksteisele soodega seonduvat sõnumit selgitama nii, et ümbritseva kogemine ja vahendamine on keerukam (st nt üks rühma liikmetest ei tohi rääkida, teine võib liikuda ainult ühel jalal, kolmas ei tohi midagi käe otsas kanda, neljas ei kuule jne).

Väike meelespea

 • Tartust Tudu asulasse sõitmiseks on hea arvestada, sõltuvalt marsruudist, 1,5–2 tundi (120–140 km); näiteks Tallinnast Tudu asulasse sõitmisel on hea arvestada ligi kaks tundi sõiduaega.
 • Tudu laudtee on lühike, vaid 700 m ja mõeldud aktiivse õppetegevuse läbiviimiseks; matkamiseks sobib pigem Seljamäe matkarada.
 • Kui on plaanis matkata iseseisvalt ja väljaspool kahte liikumisrada, tuleb Keskkonnaametist üle kontrollida Tudusoo looduskaitseala liikumispiirangud.
 • Käimla on Seljamäe parklas ja Tudu onni juures. Kui tullakse bussiga esmalt Tudu Järvesoo parklasse, siis ei ole kohe käimla kasutusvõimalust.
 • Süüa pakub Tudu asulas Jaama trahter. 
 • Tudu õpperajal, eriti selle lõpuosas, puhub sageli tugev tuul ja liikumistempo on õppeprogrammi jooksul aeglane. Väga oluline on end riietada soojalt!
 • Kui on plaan osaleda vaid Tudu õppeprogrammis, ei ole kummikud vajalikud; piisab soojadest ja kinnistest jalanõudest.
 • Rada lõpeb järve ääres. Kui tegemist on õppepäevaga, kus osalevad lapsed, peab osalejatega kokku leppima, et nad ei jookseks õpetajast ette. Õpetaja/lapsevanema ülesanne on muuhulgas valvata, et lapsed ei läheks loata ujuvsillale.

Kuidas teha endale meelepärast Tudu õpperaja töölehte?

Kui on soov minna Tudu õpperajale iseseisvalt ning tahaks täita ise või jagada ülesandeid lastele, siis järgnevalt on saab koostada ka enesele sobivad töölehed:

 • Vajutage järgneva alapunkti juures olevale lingile, kus avaneb loetelu üle 70 küsimuse ja/või ülesandega.
 • Iga ülesande ees, lisaks järjekorranumbrile, on sulgudes märgitud number, mis tähistab infoposti numbrit – sellest infopostist alates on soovitatav ülesannet kasutada.
 • Iga ülesande järel on antud autoripoolne hinnang ülesande keerukusele (lihtne, keskmine, raske). See määratlus tähistab erinevaid kooliastmeid. 
 • Igale küsimusele vajutades avaneb pealkirjale lisaks kogu küsimus.
 • Osade küsimuste pealkirjad on identsed, kuid küsimuste sisu on erineva raskusastmega.
 • Iga huvipakkuva küsimuse ees saab sobiva küsimuse ära märkida.
 • Lehekülje lõpus juhib nupp “Next” järgmisele vahelehele, kus saab vajadusel muuta küsimuste esitamise järjekorda.
 • Vahelehe lõpus on nupp “PDF”, mis koostab pdf-faili, mida saabki väljaprindituna kasutada töölehena.

Töölehe ülesanded

Rohkem infot

Piret Pungas-Kohv, ELFi keskkonnateadlikkuse spetsialist
Tel: 53440791
E-post: piretpk@elfond.ee

 

Registreeru õppeprogrammile!