Valminud õppematerjalid

1. Mini-kiilimääraja

Valminud on täiesti algajatele mõeldud mini-kiilimääraja. Määramislehed saab kahepoolselt välja printida, võimalusel kiletada ning minna sohu kiile uudistama. Ääremärkusena olgu lisatud, et kiile võib näha soojal aastaajal ja päikesepaistelisel päeval .

Määraja leiad siit!

2. 9 õppefilmi soost

Koos soosõber Siimuga asutakse läbi kaamerasilma mitmesse Eesti sohu, uuritakse turvast nii geoloogi, bioloogi kui arheoloogi pilguga, selgitatakse, miks on soos olev vesi tume, milliseid taimi võib soos kohata, kust tulevad soohirmud ning miks on tarvis soid hoida ja taastada. Ühtlasi tehakse puust ja punaseks, mis üldse on soo ning millised on erinevad soo tüübid. Filmid on loodud õppetööd toetavaks materjaliks, kuid sobivad vaatamiseks ka teistele soohuvilistele. Iseäranis hästi sobivad filmid vaatamiseks alates kuuendast klassist, mil käsitletakse soid õppekavas kõige põhjalikumalt. Filmide ülesehitus on õpetlik-arutlev, klippide pikkus jääb 4-15 minuti vahele ning kõik filmid lõppevad paari kinnistava lausega.

Seeriasse kuuluvad järgmised filmid:
1. Mis on soo ja kuidas ta tekib? (5.59 min)
2. Käime läbi sootüübid (14.01 min)
3. Turvas (8.17 min)
4. Soode taastamine ja taastumine (5.22 min)
5. Vesi ja veekogud soos (7.12 min)
6. Sooarheoloogia (8.39 min)
7. Soohirmud soolugudes (5.23 min)
8. Inimeste jäljed soos (9.18 min)
9. Kuidas hoida ja kaitsta soid? (3.58 min)

Filmid leiad siit!

Nagu loetelust näha, ei ole õppefilmide seas otseselt elustikku puudutavat filmi, sest paraku ei õnnestunud erinevate loomariigi esindajatega võttepäevi sama tõhusalt kokku leppida kui inimestega. Siiski on vaatamist ja uurimist ligi 1,5 h sees küllaldaselt ja sealhulgas ka teemadel, mida soodest rääkides väga sageli ei käsitleta.

Mõned nipid, kuidas õppefilme võiks kasutada koolitöös, leiad siit!

Õppefilmid on tunnustatud 2018. aastal riikliku teaduse populariseerimise auhinnaga.

3. Infovoldikud

Infovoldiku soode taastamisest koos 2018. aasta kalendriga leiad siit!

2017. a. voldik.

Koostaja: Piret Pungas-Kohv
Toimetaja(d): LIFE Mires Estonia meeskond
Keeletoimetaja: Monika Salo
Kaarditöö: Marko Kohv
Kujundus: Triinu Sarv
Trükk: Paar OÜ

4. Infotahvlid

Koostaja: Piret Pungas-Kohv
Toimetaja(d): LIFE Mires Estonia meeskond
Keeletoimetaja: Monika Salo
Kujundus ja trükk: Design Factory OÜ

5. Tudu õpperaja ja soode taastamisega seotud ülesanded

Tutvu Tudu õppeprogrammiga