Õpetajakoolituse päevakava

Head õpetajad!

Olete oodatud ÕPETAJAKOOLITUSELE „Sood, nende tähtsus ja taastamine – Tudu looduskaitseala näitel”!

Aeg: 15. juuni JA 24. august VÕI 25. august

Riiklikus õppekavas ei kajastu veel soode taastamise temaatika. Seetõttu on koolituse peamine eesmärk pakkuda õpetajatele võimalust tutvuda soode, nende tähtsuse ja taastamistöödega nii teoreetilisel kui praktilisel tasandil. Koolituse korraldajatena loodame, et sel moel jõuab teave võimalikult paljude õpilasteni. 

Koolitus on mõeldud eelkõige üldhariduskoolide, aga sobib ka huvihariduskoolide õpetajatele. 

Koolitus koosneb kahest päevast: teoreetilisest veebikoolitusest ZOOM-keskkonnas juunikuus ja praktilisest koolituspäevast Tudu looduskaitsealal (Järvesoo õpperajal, Seljamäe õppe-matkarajal) augustis. Praktilise koolituspäeva valikus on kaks kuupäeva. Kogu koolitus on tasuta, praktiline koolituspäev sisaldab toitlustust. Koolitus ei kata transporti või selle organiseerimist Tudu looduskaitsealale. 

Esimene, veebipõhine koolituspäev on avatud kõigile huvilistele. 

Teisel koolituspäeval osalemise tingimuseks on osalemine esimesel koolituse päeval. Samuti see, et mõlemad koolituspäevad läbinu läheb iseseisvalt oma grupiga 2021. aasta sügisel Tudu või Seljamäe rajale ning teeb vastava õppeprogrammi (kui riiklik olukord võimaldab).

 

PÄEVAKAVAD

1. Teoreetilise koolituspäeva kava ZOOM-keskkonnas (teisipäev, 15. juuni) 

NB! Ettekanded salvestatakse ning saadetakse registreerunutele järelvaatamiseks.

10.00-10.10 Koolituse tutvustus, eesmärgid (Piret Pungas-Kohv, ELF-i keskkonnateadlikkuse ekspert projektis “Soode taastamine ja kaitse”)

10.10-10.55Soode tähtsus globaalsel, regionaalsel ja lokaalsel tasandil; soodega seotud  probleemid (Marko Kohv, ELF-i märgalade ekspert ja Tartu Ülikooli teadur)

PAUS 5 min

11.00-11.45Soode käsitlus eesti ilukirjanduses, kultuuriloolise andmebaasi tutvustus koolitööde jaoks (Piret Pungas-Kohv, ELF-i keskkonnateadlikkuse ekspert projektis “Soode taastamine ja kaitse”)

PAUS 5 min

11.50-12.35Soolinnud – kes seal elavad ja kuidas neid ära tunda (Urmas Sellis, Tartu Ülikool, ornitoloog)

LÕUNAPAUS 

13.30-14.15Samblad soos – kes seal elavad ja kuidas neid ära tunda (Kai Vellak, Tartu Ülikooli taimeökoloogia kaasprofessor )

PAUS 5 min

14.20-15.05Kiilid ja kahepaiksed soos – kes seal elavad ja kuidas neid ära tunda (Liina Remm, Tartu Ülikooli teadur)

PAUS 5 min

15.10-16.00soode taastamistöödega seotud õppematerjalide tutvustus; Tudu ja Seljamäe õppeprogrammi tutvustus; töölehe koostamise rakendusega tutvumine soo.elfond.ee veebilehel  (Piret Pungas-Kohv, ELF-i keskkonnateadlikkuse ekspert projektis “Soode taastamine ja kaitse”)

 

2. Praktiline koolituspäev Tudusoo looduskaitsealal:

  1. august pigem neile õpetajatele, kes õpetavad algklassides, lasteaias ja juhendavad põhikoolis LÕK-lapsi
    VÕI
  2. august pigem neile õpetajatele, kes õpetavad 5. klassist gümnaasiumini

 

Praktilise koolitus päeva ülesehitus:

10.00 – kogunemine Tudu õpperaja alguses parkimisplatsil

10.00-10.15 – päevakava tutvustus, kõrvaklappide jagamine, kerge suupiste

10.15-10.45 – kahepaiksete ja nende elupaiga tutvustus (Liina Remm või Birgit Purga, Tartu Ülikooli magistrant)

10.45-12.30 – õppetegevused ja Tudu raja tutvustus Piret Pungas-Kohvi juhendamisel

12.30-13.15 – LÕUNA Tudu onni juures

13.15 -14.00 Tudu onni juurest tagasiteel turbasambla koolitus Kai Vellaku juhendamisel

14.00 sõit Seljamäe matkarajale

14.15.-18.00  – Õppeprogrammi läbiviimine Seljamäe õppe-matkarajal (Piret Pungas-Kohv, Marko Kohv)

18.00 – 18.30 – õhtuoode Seljamäe parklas ja koolituse lõpetamine

Sõltuvalt ajavarust ja soovist, on võimalik külastada veel Palasi sootaastamisala. 

Koolituse päevakavas võib ette tulla muudatusi.

Koolitusele registreerumine on lõppenud.

 

Koolitust korraldab Eestimaa Looduse Fond projekt “Soode kaitse ja taastamine” raames. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE Programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.