Ohepalu soode taastamiskava tööversiooni arutelu ülevaade

9. aug 2017 Ohepalu küla toimunud Ohepalu looduskaitseala soode taastamiskava tööversiooni tutvustusel osalesid 26 inimest.

Peamiselt tunti huvi Järvesoos teostatavate taastamistööde mõjust looduskaitsealaga piirnevatele kinnistutele ja vahetati teavet kultuurilooga seonduvalt. Üldjuhul aitab Ohepalu soodes veerežiimi taastamine kaasa vee viibeaja pikenemisele, üksikutel juhtudel aga on ette näha sooga piirnevatel kinnistutel veerežiimi niiskemaks muutmine (vastavad kohad välja toodud Ohepalu looduskaitseala soode taastamiskava tööversioonis (link: Ohepalu taastamiskava tööversioon 24.7.2017) – vastavate plaanide osas on võetud maaomanikega ühendust ja tegevused viiakse läbi üksnes maaomaniku nõusolekul. Koosolekul osales ka üks maaomanik, kelle maid taastamistegevused mõjutaksid, ja andis oma eitava seisukoha. Seeläbi jäävad ära Järvesoo lõunaosas planeeritud kraavi kinnijäämine ja kujundusraie – vastavalt täiendatakse taastamiskava lõppversiooni.

Koosoleku protokoll leitav: Avalik arutelu 9aug2017

Päevakava ja lingid ettekannetele:

16:00 Keskkonnaameti ja Eestimaa Looduse Fondi poolt avasõnad
16:15 Soode taastamise põhimõtted ja taastamiskava tööversiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF, ettekanne: MKohv Ohepalu
17:00 Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm, ettekanne: LKrumm Ohepalu
17:30 Ohepalu elustik, Urmas Sellis, Tartu Ülikool, ettekanne: U.Sellis Ohepalu
17:50 Kultuuripärand ja avalikkuse teavitus. Piret Pungas-Kohv, ELF, ettekanne: PPungasKohv Ohepalu
18:10 Kokkuvõte, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF