Kutse Ohepalu soo veerežiimi taastamise projekti avalikule tutvustusele

Olete oodatud Ohepalu looduskaitseala soo veerežiimi taastamise projekti avalikule arutelule, mis toimub 30. augustil kell 16 Ohepalu külas Õnnela külalistemajas.

Koosolekul tutvustab Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Ohepalu looduskaitseala soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad aladele ligi?

REGISTREERU SÜNDMUSELE

Samuti vastatakse huviliste temaatilistele küsimustele. Kohal on ka teised soode taastamisega tegelevad eksperdid Tartu Ülikoolist, Keskkonnaameti ja RMK esindajad.

Sündmus on järg Ohepalu taastamiskava avalikele aruteludele, mis toimus 2017. a. suvel.

Taastamiskava ja teostusprojekti tööversioon on leitavad siit.


Ettepanekute ja kommentaaride esitamise tähtaeg taastamisprojektidele 6. sept 2018, palume need saata projekti koordinaatorile Jüri-Ott Salmile aadressil jott@elfond.ee või kirja teel Eestimaa Looduse Fondile aadressil Lai tn 29, Tartu 51005.