Novaator: TÜ teadlaste uuring: soodest immitseb naerugaasi

Tartu Ülikooli geograafide juhitud ülemaailmne uuring näitas, et kuivendatud lämmastikurikkad soomullad toodavad osoonikihti lagundavat ja kliimat soojendavat naerugaasi. Selle vältimiseks tuleb soid kaitsta.

Naerugaas (keemilise valemiga N2O) piisavas kontsentratsioonis tõstab tuju ja vaigistab valu. Atmosfääris aga pole naerugaasi osakaalu tõus sugugi naljaasi. Nimelt on naerugaas peamine stratosfääri osoonikihi lõhkuja ja üks olulisemaid kliimamuutusi põhjustavaid kasvuhoonegaase. Kui muid peamisi kasvuhoonegaase süsihappegaasi ja metaani on põhjalikult uuritud, siis naerugaas on mitme keerulise lämmastikuringe protsessi saadus ning selle hulga suurenemise põhjused on paljuski lahtised. Naerugaasi eraldumisega seotud protsesse uurisidki Tartu Ülikooli teadlased ja avaldasid tulemused mainekates teadusajakirjades Nature Communications ja Scientific Reports. Loe edasi Novaatorist!