Noppeid loodusblogist

Käesoleva aasta juunikuu esimesel poolel toimusid ELF-i organiseerimisel ja Tartu ülikooli, RMK ning Keskkonnaameti toetusel Virumaal ja Soomaal 12 päeva jooksul ulatuslikud metsisetalgud. Kokku osales talgutel 200 inimest, kelle hulgas andsid 14.-15. juunil oma tubli panuse ka 67 RMK töötajat. Talgutega kaeti 150 km2 suurune ala, millest 65 km2 paiknes Soomaal ning 85 km2 Virumaal.

Loe edasi juulikuu Metsamehe ajakirjast.