Metsisetalgute päevad on pikad ja põnevad

Selle aasta 4.-15. juunil korraldasid Eestimaa looduse fond ja Tartu ülikool ulatuslikud metsisetalgud. Siht oli saada selgust, milline on selle liigi elupaigakasutus ja millised tegurid mõjutavad nende suremust. Ühtlasi otsiti kohti, kus metsise kaitse ja soode korrastamise plaanid võivad omavahel vastuollu minna.

Loe edasi septembrikuu Eesti Loodusest.