Metsisekonverents Poolas

Mõned sootaastajate meeskonna liikmed Tartu Ülikoolist osalesid 2017. aasta oktoobris metsise konverentsil, kus tutvustasid postriga ka Eesti soode taastamise projekti ning teisi Eestis käimasolevaid ja lõppenud projekte, mis metsisega seotud. Konverentsil sai hea ülevaate mitmete metsisega seotud LIFE projektide kohta teistes riikides. Teadlased ja eksperdid jagasid omavahel  nii kogemusi kui seisukohti. Muuhulgas selgus, et lõuna pool (va ehk Läti ja Valgevene) on metsise peamiseks kaitsetegevuseks populatsioonide taastamine reintrodutseerimise kaudu. Paljudes riikides  pole aga populatsioonide taastamine läinud edukalt, sest looduslikud tingimused, mille tõttu kohalikud metsised kadusid, pole taastunud. Viimasel ajal ongi enam tähelepanu pööratud esmalt tingimuste taastamisele ning seejärel reintrodutseerimisele ja nii on ka mõningaid tulemusi saadud. Kindlasti on aga kergem ja oluliselt odavam reageerida enne, kui kohalik populatsioon juba kadunud on. Ekskursioonipäeval külastati metsise elupaiku ja reintrodutseerimiskeskust. Loodavasti ei ole niisuguseid mahukaid tegevusi Eestis vajalik ette võtta ning metsise populatsiooni kadumist suudetakse ennetada.

Vaata Eesti teadlaste postrit siit!

Konverentsi korraldas kaks Poola metskonda (Polish State Forests, the main beneficiary Ruszów Forest District and the co-beneficiary – Głęboki Bród Forest District) projekti  “Active protection of capercaillie lowland populations Tetrao urogallus Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest” (LIFE11 NAT/PL/428) raames. Konverentsi koduleht: http://konferencja.lifeurogallus.pl/en

20170907_Margus seletab Soome kolleegile 20170906_konverentsi algus. 20170906_Eliisa Pass ja poster20170907_postrivaatajad20170908_ekskursioon1