Tartu Ülikool

TY_logo_ring_jooneta_sinine

Tartu Ülikoolist (TÜ) osalesid projektis ökoloogia ja maateaduste instituudi (ÖMI) teadlased – peamiselt looduskaitsebioloogia töörühmast, aga ka teistest botaanika ja zooloogia osakondade töörühmadest. Looduskaitsebioloogia töörühma uurimisteemad hõlmavad uudsete ökosüsteemide teket looduskasutuse tõttu, püsivust, pikaajalist arengusuunda ja biootilisi regulatsioonimehhanisme. Rakenduslikus plaanis arendatakse meetodeid uudsete ökosüsteemide keskkonnaväärtuste hindamiseks ja edendamiseks, millega saaks tõsta loodushoiu kuluefektiivsust üha inimmõjulisemates maastikes. Töörühm kuulub Bioloogilise Mitmekesisuse Tippkeskusse FIBIR (Frontiers in Biodiversity Research), mille eesmärgiks on uurida, mis põhjustel varieerub elurikkus erineva ajaloo ja inimmõjuga ökosüsteemides. Koostöö teiste, sh erinevatele elustikurühmadele keskendunud uurimisrühmadega võimaldab arendada elurikkuse seire ja säästva majandamise üldisi tegevuspõhimõtteid.

Aadress: Vanemuise 46, 51014 Tartu, Eesti

Soode taastamise projektis osalesid:

  • Voldemar Rannap, TÜ poolne projektijuht
  • Asko Lõhmus, looduskaitsebioloogia juhtivteadur
  • Riinu Rannap, looduskaitsebioloogia teadur
  • Liina Remm, looduskaitsebioloogia teadur
  • Urmas Sellis, looduskaitsebioloogia spetsialist
  • Ann Kraut, looduskaitsebioloogia spetsialist

TÜ teadlased tegid projektis liikide uuringuid ning taastamisaegset ja järgset seiret.