Projekti juhtrühm

Juhtrühma eesmärk on jooksvalt jälgida, et projekt saavutab oma eesmärgid. Juhtrühma kuuluvad kõigi projekti partnerite esindajad ja teised osapooled ning eksperdid, keda projekti ellu viimine mõjutab ja/või nad on huvitatud projekti tulemustest ning kes saavad jagada erialast teadmist projekti tegevuste paremaks elluviimiseks. Juhtrühmas arutatakse projekti elluviimise käigus tekkinud probleeme, olulisi aspekte, saadake ülevaade tegevustest, jagatakse infot jne. Juhtrühm saab kokku vähemalt kaks korda aastas.

Projekti juhtrühma kuuluvad:

 • Herdis Fridolin, Keskkonnaministeerium, looduskaitseosakonna peaspetsialist
 • Maret Vildak, Keskkonnaamet, Põhja regioon, looduskaitse juhtivspetsialist
 • Asta Tuusti, Eesti Loodusmuuseumi direktor
 • Kaupo Kohv, Riigimetsa Majandamise Keskus, looduskaitseosakonna juhataja
 • Marika Kose, Eesti Märgalade Ühing, juhatuse liige
 • Ivar Ojaste, Eesti Ornitoloogia Ühing, liigikaitse ekspert
 • Kai Vellak, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Pikne Kama, Muinsuskaitseamet, arheoloogia doktor 
 • Tõnno Jonuks, Eesti Kirjandusmuuseum, vanemteadur, Arheovisiooni esindaja
 • Piret Sepp, Keskkonnainvesteeringute Keskus, toetuste ja teenuste osakonna projektikoordinaator
 • Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fond, juhatuse liige