Projekti juhtrühm

Juhtrühma eesmärk on jooksvalt jälgida, et projekt saavutab oma eesmärgid. Juhtrühma kuuluvad kõigi projekti partnerite esindajad ja teised osapooled ning eksperdid, keda projekti ellu viimine mõjutab ja/või nad on huvitatud projekti tulemustest ning kes saavad jagada erialast teadmist projekti tegevuste paremaks elluviimiseks. Juhtrühmas arutatakse projekti elluviimise käigus tekkinud probleeme, olulisi aspekte, saadake ülevaade tegevustest, jagatakse infot jne. Juhtrühm saab kokku vähemalt kaks korda aastas.

Projekti juhtrühma kuuluvad:

 • Herdis Fridolin, Keskkonnaministeerium, looduskaitseosakonna peaspetsialist
 • Agu Leivits, Keskkonnaamet, looduskaitse osakonna nõunik
 • Asta Tuusti, Keskkonnaministeerium, keskkonnateadlikkuse nõunik
 • Kaupo Kohv, Riigimetsa Majandamise Keskus, looduskaitseosakonna juhataja
 • Marika Kose, Eesti Märgalade Ühing, juhatuse liige
 • Ivar Ojaste, Eesti Ornitoloogia Ühing, liigikaitse ekspert
 • Kai Vellak, Tartu Ülikool, vanemteadur
 • Pikne Kama, arheoloogia doktor
 • Hembo Pagi, Arheovisioon, juhatuse liige
 • Tõnno Jonuks, Eesti Kirjandusmuuseum, vanemteadur
 • Veiko Kaufmann, Keskkonnainvesteeringute Keskus, juhatuse esimees
 • Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fond, juhatuse liige