MTÜ Arheovisioon

Archaeovisioni logo

Arheovisioon MTÜ (Archaeovision R&D) on spetsialiseerunud erinevatele mõõdistamis-, pildindus- ja muudele tehnoloogilistele lahendustele kultuuripärandi vallas. On olnud nii nõustaja ja koolitaja rollis, osalenud arheoloogilistel väljakaevamistel ja inspektsioonidel, dokumenteerinud konserveerimistöid kui ka loonud infotehnoloogilisi rakendusi arhiivide ja muuseumite tarvis.

Aadress: Tööstuse 48a, 10416 Tallinn

Soode taastamise projektis osalesid:

Hembo Pagi, projektijuht ja IT-tugi, hembo@archaeovision.org

Kaarel Sikk, arheoloog, projektijuht ja IT-tugi.