MTÜ Arheovisioon

Archaeovisioni logo

Arheovisioon on MTÜ, mis on spetsialiseerunud erinevatele mõõdistamis-, pildindus- ja muudele tehnoloogilistele lahendustele kultuuripärandi vallas. On olnud nii nõustaja ja koolitaja rollis, osalenud arheoloogilistel väljakaevamistel ja inspektsioonidel, dokumenteerinud konserveerimistöid kui ka loonud infotehnoloogilisi rakendusi arhiivide tarvis.

http://archaeovision.eu/et/

Aadress: Rävala pst 8, Tallinn 10143, Eesti

Soode taastamise projektis osaleb:

Kaarel Sikk, arheoloogia ekspert ja IT-tugi, kaarel@archaeovision.eu