Eestimaa Looduse Fond

ELFi logo

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on 1991. aastal loodud vabaühendus, mis pakub ühiskonnale looduskaitseks vajalikku ekspertiisi ja tuleb appi seal, kuhu riigiasutused ja erasektor ei jõua. ELFi tegevuse eesmärk on loodusliku mitmekesisuse säilitamine Eestis ja maailmas koostöös üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja riigiasutustega järgmiste tegevuste kaudu:

 • ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitsmine
 • Eestile omaste loodusmaastike ja koosluste säilitamine
 • loodusvarade säästlikule kasutamisele kaasaaitamine
 • keskkonnateadlikkuse suurendamine ühiskonnas
 • lahenduste otsimine tulevastele põlvedele puhta elukeskkonna säilitamiseks

Eestimaa märgalad ning nende soodsa seisundi tagamine on üks ELFi fookusteemasid.

Aadress: Lai 29, Tartu 51005, Eesti

ELFis töötavad seoses projektiga:

 • Jüri-Ott Salm, projektijuht, jott@elfond.ee, tel +372 5295933
 • Marko Kohv, ekspert, vastutav tegevuste taastamiskavade ja taastamistööde projektide koostamise ning hüdroloogilise ja botaanilise seire elluviimise eest, marko@elfond.ee
 • Piret Pungas-Kohv, keskkonnateadlikkuse ekspert, vastutab õppe- ja teavitustegevuse elluviimise eest, piretpk@elfond.ee
 • Edgar Sepp, seireekspert (tööd teostatud ja leping lõpetatud), edgar.sepp@gmail.com
 • Eerik Leibak, märgalade ekspert, eerik@elfond.ee
 • Kertu Hool, projekti kommunikatsioonijuht, kertu@elfond.ee, tel  +372 5524782
 • Siim Kuresoo, talgukorraldaja, siim@elfond.ee
 • Kadri Kalmus, raamatupidaja, kadrik@elfond.ee

ELF seisab hea projekti ja taastamistööde koordineerimise, taastamiskavade koostamise, hüdroloogilise ja botaanilise seire ning õppe- ja teavitustegevuse eest.