Meeskond

Projekti meeskond Soosaares

Projektis “Soode kaitse ja taastamine” töötasid koos eksperdid kolmest orgnisatsioonist:

Eestimaa Looduse Fond Eestimaa Looduse Fond
Tartu Ülikool Tartu Ülikool, looduskaitsebioloogia töörühm
Archaeovision MTÜ Arheovisioon

Koostööd tehti ka RMK, Keskkonnaameti, kohalike omavalitsuste ning kogukondadega. Lisaks löid taastamistöödes kaasa vabatahtlikud loodustalgulised.

Projekti hea käekäigu eest seisis ka juhtrühm.