Meeskond

Projekti meeskond Soosaares

Soode taastamise projektis töötavad koos eksperdid kolmest orgnisatsioonist:

Eestimaa Looduse Fond Eestimaa Looduse Fond
Tartu Ülikool Tartu Ülikool, looduskaitsebioloogia töörühm
Archaeovision MTÜ Arheovisioon

Koostööd tehakse ka RMK, Keskkonnaameti, kohalike omavalitsuste ning kogukondadega. Lisaks löövad taastamistöödes kaasa vabatahtlikud loodustalgulised.

Projekti hea käekäigu eest seisab ka juhtrühm.