Laukasoo taastamiskava tööversiooni kordusarutelu

5. juunil 2017 toimus taastamiskava kordusarutelu, millele olid otsekutsed saadetud ka Laukasoo ümbruse maaomanikele, kelle maid pidi kavandatakse taastamisaladele ligipääsu. See aitas suuresti kaasa tegevuste teavitamisele, kuna märtsikuisele koosolekule tulid vaid kaks kohapealset inimest, seevastu juunis on huvilisi paarkümmend. Projektimeeskonna poolt osalesid arutelul Jüri-Ott Salm ja Leevi Krumm.

Kordusarutelu käigus tõstatati mitmeid küsimusi ja tehti ettepanekuid, mistõttu võtab taastamiskava lõppversiooni valmimine  ka plaanitust enim aega. Eelkõige ettepanek hinnata veerežiimi muutmise mõju ümbritsevatele metsa, põllu- ja elumaadele, sh peeti oluliseks mõju hindamist Uueküla maadele, kus on esinenud ajutisi üleujutusi. Vastava uuringu ja hinnangu läbiviimine on liidetud ELFi poolt korraldatava projekteerimistööde hankega, mille raames tehtavad tööd valmivad eeldatavasti 2017. a sügisel. Seejärel korraldatakse kordusarutelu taastamiskava lõppversioonile.

Ettekanne projekti raames kavandatud tegevustest ja ajakava, Jüri-Ott Salm (ettekanne leitav lingil)

Koosoleku protokoll leitav siit /5.06.17 Laukasoo protokoll/