Laukasoo taastamiskava lõppversioon

Taastamiskava lõplik versioon, millele ootame täiendusi kuni 22. oktoobrini, on leitav lingil:
Laukasoo taastamiskava lõppvers 9.10.2017
Peale 22. septembril toimunud arutelu on taastamiskava täiendatud järgnevas:
I seiresüsteem taastamisalast väljapool eesmärgiga hinnata taastamistegevuste mõju sood ümbritsevatele aladele (esitatud taastamiskava lisas 6);
II seirekaardi täiendamine linnuloendusaladega (joonis 18);
III kultuuripärandi peatüki täiendamine vahepeal leitud materjalide abil.
IV tekstilised korrektuurid.
Oktoobri lõpul vaatame üle laekunud ettepanekud, vajadusel täiendame taastamiskava ja seejärel edastame taastamiskava Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.
Ettepanekud edastada Jüri-Ott Salmile, e-mail: jott@elfond.ee.