Laukasoo taastamiskava arutelu – kokkuvõte ja ettekanded

Avalik arutelu toimus 17. märtsil 2017 Palmses 17 inimese osavõtul, kellest enamus olid projektimeeskonnast, RMKst ja keskkonnaametist. Siiski osalesid ka kaks kohalikku inimest, kellelt saadi väärtuslikku teavet soo kujunemise kohta (tõenäoliselt metsastumise põhjuseks olnud tulekahju 19. sajandi lõpul) ja esimese püüdluse kohta Suurlauka taastamisel 1972. aastal. Arutelu käigus tutvustati täpsemalt tööde teostamisega seonduvaid asjaolusid ja vastati täiendavatele küsimustele – see kajastub ka protokollis.

Ettekanded:
– Ülevaade projektist „Soode kaitse ja taastamine“ ja sooarheoloogiast, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF
– Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava tööversiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF
– Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm
– Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Laukasoos tegevuste läbiviimine, Ann Kraut, Tartu Ülikool.

Taastamiskava tööversiooni näed SIIT – tagasisidet kavale ootame kuni 3. aprillini 2017 aadressil jott@elfond.ee