Laukasoo Suurlauka sulgemine

Laukasoo on Lahemaa rahvuspargi suurim soo, mida inimene on üsna tugevalt kahjustanud küll metsakasvatuseks või turbavõtmise hõlbustamiseks rajatud kraavidega. Suurlauka sulgemine on üks osa Laukasoo olukorra parandamiseks tehtavatest töödest, selle väljavooluks kunagi Palmse paruni poolt kaevatud kraav suleti 2019. aasta jaanuaris nelja suure puitseinaga tugevdatud paisu abil. Lisaks rajati väljavoolule väiksemaid üleni turbast tehtud paise. Tööd teostas kuni -25-kraadises pakases Metropol Group OÜ. 2019. aastal jätkatakse soos olevate kraavide sulgemisega, tööd lõppevad eeldatavasti 2020. aastal. Soo seisundi märgatavat paranemist ootame umbes viis aastat hiljem.

2018. aasta oktoobrist 2019. aasta märtsini teostati Laukasoos ka kujundusraieid – loodepoolses osas mahajäetud kaevandusalal lagesoo taastamise eesmärgil ja ülejäänud alal trassiraied kopatööde teostuseks. Osa töödest viiakse läbi ka augustis, mil linnurahu piirangud on lõppenud. Töid korraldab RMK ja teostaja OÜ Ökopesa.

Täpsem teave Laukasoos teostatavatest töödest: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/laukasoo/