Kutsume osalema hankes “Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamine” – hanke tingimusi muudetud

Otsime tööde teostajat Sirtsi looduskaitsealal Palasi mahajäetud kaevandusalal sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused  kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks, selleks tuleb likvideerida kuivenduskraavid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt ajada kinni kraavid, likvideerida kraavivallid, turbaaunad ja üks teelõik, koorida pinnas turbasamblakülvi alalt ning rajada veekaitse meetmena kaks settetiiki. Tööde teostamise tähtaeg on 30. september 2018.a.Tööde teostamise aluseks on Kobras AS poolt koostatud „Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekt“,  töö  nr  2017-244 ning teised käesoleva hanke dokumendid koos lisadega.

Pakkumuse muudetud tähtaeg on 15. mai 2018 kell 15:00 ja see  tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (e-RHR) kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee. Samuti muudeti e-riigihangete keskkonnas leitavat hinnapakkumuse vormi.

Pakkujad on kohustatud enne pakkumuse esitamist objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma koos ELFi esindajaga 24. aprill 2018 kl 11 ja 10. mail kl 15. Tutvumiseks tuleb registreeruda 2 tööpäeva enne tutvumise aega: Jüri-Ott Salm, telefon 5295933, e-post jott@elfond.ee.

Täpsem teave: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196267