Kutsume osalema hankes Ohepalu looduskaitseala soode veerežiimi taastamiseks

Otsime tööde teostajat Ohepalu looduskaitsealadel sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused kaitsealal paiknevate soode kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa soodele iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele.

Veerežiimi taastamiseks ja soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku taastumise kujunemiseks tuleb likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt ajada kinni kraavid. Samuti tuleb rajada koolmekoht Kivisilla soonikule ja purre Ohepalu järve väljavoolule. Tööde teostamise tähtaeg on 31. märts 2020.

Pakkumuse tähtaeg on 14. veebruar 2019 kl 11  ja need tuleb esitada elektrooniliselt aadressil elf@elfond.ee.

Hanke dokumentatsioon allalaetav järgneval lingil:

https://d.soo.elfond.ee/index.php/s/s9XgreCALggxl68

Täpsem teave: Marko Kohv, tel 56663752, e-mail: marko@elfond.ee

PS! RMK kuulutab talve jooksul välja täiendava hanke ka taastamisalal plaanitud raietöödele.