Kutsume osalema hankes Ohepalu looduskaitseala soode ja Laukasoo veerežiimi taastamiseks

Töö eesmärk on luua eeldused Ohepalu looduskaitsealal ja Lahemaa rahvuspargis Laukasoos kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata  kaasa  soole  iseloomuliku  taimestiku ja loomastiku liigilise  koosseisu  ja  struktuuri kujunemisele. Selleks on käesoleva hanke raames planeeritud rajada Ohepalu looduskaitsealale 9 paisu ja parandada 19 paisu, Laukasoosse on kavandatud rajada 30 paisu, sealjuures on suletavate kraavide kogulaiusena arvestatud 100 m, mille alusel toimub ka tasu arvestus. Kõik kavandatud tööd on planeeritud käsitööna.

Tööde teostamise periood 1. august kuni 30. november 2020.a.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile jott@elfond.ee  hiljemalt 29. mail 2020 kl 15 (esialgset tähtaega 20. mai on pikendatud). Pakkumus peab olema digiallkirjastatud.

Hanke dokumendid ja pakkumuse vorm leitav lingil:

https://d.soo.elfond.ee/index.php/s/W3Zrj3rvMps1z5L

 

Täiendavad küsimused: Jüri-Ott Salm, jott@elfond.ee