Kutsume osalema hankes “Laukasoo veerežiimi taastamine”

Otsime tööde teostajat Lahemaa Rahvuspargis Laukasoos sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused Laukasoo kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa  soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele. Veerežiimi taastamiseks  ja soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku taastumise kujunemiseks tuleb likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt ajada kinni kraavid. Ligipääsuks ja paisude ehituseks tuleb osal alast teostada trassiraied, suuremal osal alast teostab vastavad tööd OÜ Ökopesa RMK korraldusel. Tööde teostamise tähtaeg on 31. märts 2020.

Tööde teostamise aluseks on Kobras AS poolt koostatud „Laukasoo veerežiimi taastamine projekt“ ja teised käesoleva hanke dokumendid koos lisadega.

Pakkumuse tähtaega on 4. detsember 2018 kell 15:00 ja see tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete veebiportaalis. Pakkuja on kohustatud enne pakkumuse esitamist objektiga eelnevalt koos hankija esindajaga 26. novembril kell 11 kohapeal tutvuma. Tutvumiseks tuleb registreeruda 2 tööpäeva enne: Jüri-Ott Salm, telefon 5295933, e-post jott@elfond.ee. Kogunemiskoht Palmse küla lähistel teatatakse etteregistreerumisel.

Tutvu hanke dokumentatsiooniga siin.

Novembris kuulutatakse välja sarnase iseloomuga hanked Tudusoo, Sirtsi ja Ohepalu looduskaitsealal. Samuti kuulutatakse välja hange Tudu õpperaja rekonstrueerimiseks.