Kutsume osalema hangetes Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade soode veerežiimi taastamiseks

Otsime tööde teostajat Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealadel sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused nimetatud kaitsealadel paiknevate soode kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa soodele iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele.

Veerežiimi taastamiseks ja soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku taastumise kujunemiseks tuleb likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt ajada kinni kraavid. Tööde teostamise tähtaeg on 31. märts 2021.

Tööde teostamise aluseks olevad dokumendid on leitavad riigihangete registris antud linkidel, samuti on projekti dokumentatsioon leitav projekti kodulehel: Sirtsi ja Tudusoo.

Pakkumuste tähtajad on 3. ja 4. jaanuar 2019  ja need tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete veebiportaalis. Pakkuja on kohustatud enne pakkumuse esitamist objektidega eelnevalt koos ELFi esindajaga 17. detsembril kohapeal tutvuma. Tutvumiseks tuleb registreeruda 2 tööpäeva enne: Jüri-Ott Salm, telefon 5295933, e-post jott@elfond.ee. Kogunemiskoht Tudu küla lähistel teatatakse etteregistreerumisel.

Tutvu riigihanke dokumentatsiooniga allolevatel linkidel:

Sirtsi looduskaitsealal sootaastamistööde teostamine

Tudusoo looduskaitsealal sootaastamistööde teostamine

Detsembri teises pooles või jaanuaris kuulutatakse välja sarnase iseloomuga hange Ohepalu looduskaitsealal projekti kodulehel soo.elfond.ee. Samuti kuulutatakse peagi välja hange Tudu õpperaja rekonstrueerimiseks.