Kutsume osalema hangetes Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade soode veerežiimi taastamisega kaasnevatel töödel – uuendatud teade

Hanke teade täiendatud 13.05.2019  – parandatud hinnapakkumise vormi seonduvalt hankega “Tudusoo lka soode veerežiimi taastamise leevendusmeetmed “. Algses hinnapakkumise vormis oli vigane töö jrk nr 12.

Otsime tööde teostajaid Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealadel sootaastamistöödega kaasnevate tööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on looduskaitsealadel projekti “Soode kaitse ja taastamine” realiseerimine nii, et projektis ette nähtud tegevuste elluviimisel oleks tagatud maaparandusehitiste kuivendusrajatiste, mõnede tee- ja kuivenduskraavide, edasine eesmärgipärane toimimine. Tööde teostamise tähtaeg mõlemal alal on 31. märts 2020.

Pakkumuse tähtaeg on 14. mai 2019 kl 11  ja need tuleb esitada elektrooniliselt aadressil elf@elfond.ee.

Hangete dokumentatsioon allalaetav järgnevatel linkidel:

I Tudusoo looduskaitseala:

https://d.soo.elfond.ee/index.php/s/rj4oTQrTtf6HbmX

II Sirtsi looduskaitseala:

https://d.soo.elfond.ee/index.php/s/oNF8dcG3C0hN9Vg

Täpsem teave: Jüri-Ott Salm, telefon 5295933, e-post jott@elfond.ee.