KUTSE tutvumispäevale: kuidas taastud, Feodorisoo?

Kutsume kõiki huvilisi 10. septembril kl 1619 Alutaguse Rahvusparki Feodorisoosse, et ühiselt uurida esimesi sootaastamistööde järgseid muutusi. 34 km pikkusel soisel jalutuskäigul tuleb juttu nii tehtud taastamistöödest ja nende senisest mõjust, sooalast, elustikust kui ka sellest, mis saab märgalast edasi. Tegevusi tutvustavad ELFi märgalade programmi koordinaator Jüri-Ott Salm ning taastamistööde ekspert Marko Kohv, elustiku muutustest räägib Tartu Ülikooli ornitoloog Urmas Sellis. Matkalistele katame kosutuseks ka piknikulaua.

Kohtume Feodorisoo kirdeserval Jõhvi-Vasknarva maanteel  – vaata alguspunkti kaardil!

 Osalemise eelduseks on vaktsineerimise või läbipõdemise tõendi või koroonatesti tulemuse esitamine. 

Palume sündmusele eelnevalt registreeruda hiljemalt 8. septembril SIIN: https://forms.gle/FQJrqA9BTERRXDUm8

 

 Taustaks Feodorisoost ja taastamistöödest

Feodorisoo taastamist asusime üheskoos teadlaste ja teiste partneritega planeerima 2015. aastal, pinnasetöödega alustasime 2018. aasta sügisel. Feodorisoo taastamistööde tulemusel peaks aastate jooksul paranema sealse raba (530 ha), rabametsa (21 ha) ja vanade loodusmetsade (29 ha) seisund. Täiendavalt lõime ka tingimused selleks, et taastuks 17 ha märgalasid, mida Natura 2000 andmebaasis veel arvele pole võetud. Kuivenduse mõjude leevendamisel paranevad tingimused mitmetele soodele omastele liikidele. 

Soode taastumine nõuab lisaks ajale ka mitmesuguseid  põhjalikke töid ja palju erinevaid abikäsi. Üks suuremaid töid oli kuivenduskraavide sulgemine 12 km ulatuses. Selleks rajasime nii talguliste kui ka koppade abil ligi 100 paisu.

Rõõmustamiseks on juba praegu põhjust! Teadlaste ja ekspertide seired näitavad, et Feodorisoo veerežiim on hakanud taastuma, mis loob soodsamad tingimused ka Feodorisoo asukatele.

Soode taastamist Feodorisoos veab eest Eestimaa Looduse Fond koostöös Tartu Ülikooli, MTÜ Arheovisiooni, Keskkonnaameti ja RMKga. Pinnase- ja raietööd teostas Praktov OÜ, paise aitasid rajada vabatahtlikud. Projekti rahastab “Soode kaitse ja taastamine” (Life Mires of Estonia) Euroopa Liidu LIFE Programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Täpsemat infot Feodorisoo sootaastamistööde kohta leiab soode lehelt:

https://soo.elfond.ee/taastamisalad/feodorisoo/