KUTSE õpetajakoolitusele „Sood, nende tähtsus ja taastamine – Tudu looduskaitseala näitel”

Head õpetajad!

Olete oodatud ÕPETAJAKOOLITUSELE „Sood, nende tähtsus ja taastamine – Tudu looduskaitseala näitel”!

Aeg: 15. juuni JA 24. august VÕI 25. august

Riiklikus õppekavas ei kajastu veel soode taastamise temaatika. Seetõttu on koolituse peamine eesmärk pakkuda õpetajatele võimalust tutvuda soode, nende tähtsuse ja taastamistöödega nii teoreetilisel kui praktilisel tasandil. Koolituse korraldajatena loodame, et sel moel jõuab teave võimalikult paljude õpilasteni. 

Koolitus on mõeldud eelkõige üldhariduskoolide, aga sobib ka huvihariduskoolide õpetajatele. 

Koolituse ülesehitus:

Koolitus koosneb kahest päevast: teoreetilisest veebikoolitusest ZOOM-keskkonnas juunikuus ja praktilisest koolituspäevast Tudu looduskaitsealal (Järvesoo õpperajal, Seljamäe õppe-matkarajal) augustis. Praktilise õppepäeva valikus on kaks kuupäeva. Kogu koolitus on tasuta, praktiline õppepäev sisaldab toitlustust. Koolitus ei kata transporti või selle organiseerimist Tudu looduskaitsealale.

Esimene, veebipõhine koolituspäev on avatud kõigile huvilistele. 

Teisel koolituspäeval osalemise tingimuseks on osalemine esimesel koolituse päeval. Samuti ootame, et mõlemad koolituspäevad läbinu läheb iseseisvalt oma grupiga 2021. aasta sügisel Tudu või Seljamäe rajale ning teeb läbi vastava õppeprogrammi (kui riiklik olukord võimaldab). ELF toetab iseseisvat sügisest õppekäiku lõunapausi, 200-eurose bussiraha ning väikese lisatasuga õpetajale.

Veebikoolituse läbinu:

  • teab soode tähtsust globaalsel, regionaalsel ja kohalikul tasandil;
  • teab olulisemaid fakte soode (aja)loost;
  • on teadlik praegusel ajal olulisematest soodega seotud teemadest;
  • oskab kasutada veebilehel soo.elfond.ee töölehe koostamise rakendust;
  • on tutvunud soos elavate linnuliikide, kahepaiksete, kiilidega;
  • on tutvunud soos kasvavate turbasammaldega;
  • on teadlik pärimuslooga seotud andmebaasidest ja on saanud ülevaate soid käsitlevast eesti kirjandusest.

Praktilise õppepäeva läbinu:

  • on läbi teinud nii Tudu õpperajale kui Seljamäe õppe-matkarajale koostatud õppeprogrammid (õppeprogrammidele on omistatud murakamärgised*);
  • on õppinud tundma või tuletanud meelde, kuidas soo erinevaid arenguastmeid looduses ära tunda. Ühtlasi meenutame nii tuntumaid rabas kasvavaid taimi i kui kahepaiksete elupaiku, uurime turbasamblaid;
  • teab ja oskab selgitada soode taastamise vajalikkust ning tunneb maastikul ära (soode) taastamistegevuse.

Päevakavad leiab SIIT!

REGISTREERU KOOLITUSPÄEVADELE SIIN!


Koolitust korraldab Eestimaa Looduse Fond projekti “Soode kaitse ja taastamine” raames. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE Programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.