Kutse Laukasoo taastamiskava arutelule ja taastamisalaga tutvuma

22. sept kl 18 (PS! aeg on muudetud algselt kl 17 tunni võrra hilisemaks) toimub Palmse külas Keskkonnaameti õppeklassis Laukasoo taastamiskava arutelu. 23. sept kl 10-13 korraldatakse soovijatele matk taastamisalale (etteregistreerimisega) Laukasoo põhjaosas. Arutelul tutvustatakse täiendatud taastamiskava, milles on 2017. a märtsis avalikustatud tööversiooniga võrreldes vähenenud kavandatud kujundusraiete pindala seonduvalt tööde suure maksumuse ja keerukusega ning lisatud on mõned suletavad kraavid. Samuti on uuendatud versiooniga paralleelselt koostatud hinnang taastamistegevuse mõjudest sood ümbritsevatele maadele, mille on koostanud Kobras AS.

Link uuendatud taastamiskavale: Laukasoo taastamiskava taiendatud 20.9.2017

Link hinnangule:  Laukasoo taastamise hüdrogeoloogiline hinnang

22. septembri arutelu päevakava:

18:00 Keskkonnaameti ja Eestimaa Looduse Fondi avasõnad

18:10 Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava uuendatud versiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF

18:45 Taastamiskavas kavandavate tegevuste mõju Laukasood ümbritsevate maade veerežiimile, Urmas Uri, Erki Kõnd, Kobras AS

19:15 Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm

19:30 Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Laukasoos tegevuste läbiviimine, Tartu Ülikool (ettekandja täpsustamisel).

19:45 Laukasoo kultuuripärand, Piret Pungas-Kohv, Eestimaa Looduse Fond.

20:00 Kokkuvõte ja arutelu

Osalemiseks koosolekul ja matkal Laukasoo taastamisalale palun registreerida aadressil jott@elfond.ee või tel 5295933 hiljemalt 22. sept. Täpsem info matka kohtumise koha jmt osas saadetakse otse e-kirjaga.

Varasemate koosolekute materjalid on leitavad linkidelt:

https://soo.elfond.ee/laukasoo-taastamiskava-tooversiooni-kordusarutelu/

https://soo.elfond.ee/laukasoo-taastamiskava-arutelu-kokkuvote-ja-ettekanded/