Kutsume osalema hankes “Feodorisoo veerežiimi taastamine”

Otsime tööde teostajat Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa  soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele. Veerežiimi taastamiseks  ja soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku taastumise kujunemiseks tuleb likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt ajada kinni kraavid. Ligipääsuks ja paisude ehituseks tuleb teostada trassiraied. Tööde teostamise tähtaeg on 30. märts 2019.

Tööde teostamise aluseks on Kobras AS poolt koostatud „Feodorisoo veerežiimi taastamine projekt“ ja teised käesoleva hanke dokumendid koos lisadega.

Pakkumuse tähtaega on 28. märts 2018 kell 15:00 ja see tuleb esitada elektrooniliselt aadressile jott@elfond.ee. Pakkuja on kohustatud enne pakkumuse esitamist objektiga eelnevalt koos hankija esindajaga 20. märtsil kell 11-14 kohapeal tutvuma. Tutvumiseks tuleb registreeruda: Jüri-Ott Salm, telefon 5295933, e-post jott@elfond.ee. Kogunemiskoht teatatakse etteregistreerumisel.

Tutvu hanke dokumentatsiooniga siin.