Kutse Feodorisoo taastamiskava tutvustusele / Приглашение на обсуждение планов восстановления болота Feodorisoo

24. mail kell 15-18 toimub Jaama küla külamajas (Illuka vald, Jaama küla kiriku kõrval) soode taastamise infopäev ning Feodorisoo taastamiskava tööversiooni avalik tutvustus ja arutelu. Soode taastamisest räägivad Tartu Ülikooli, RMK ja Eestimaa Looduse Fondi eksperdid. Kõik huvilised on oodatud kuulama ning kaasa rääkima! Taastamiskava leiab SIIT!

Tagasisidet kavale ootame kuni 9. juuni 2017 aadressil jott@elfond.ee

24 мая с 15 по 18 в пансионе деревни Jaama будет публичное обсуждение рабочей версии планов восстановления болота Feodorisoo. Выступают эксперты Тартуского Университета, RMK и Эстонского Фонда Природы. Программа восстановления болота Феодорисоо в заповеднике Агусалу.

Päevakava

15:00 Keskkonnaameti avasõnad
15:05 Ülevaade projektist „Soode kaitse ja taastamine“ ja sooarheoloogiast, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF
15:20 Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava tööversiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF
16:00 Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm
16:15 Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Laukasoos tegevuste läbiviimine, U. Sellis, Tartu Ülikool.

Kohapeal on korraldatud tõlge eesti keelest vene keelde.

NB! Et küsimused ja arutelu on oodatud iga ettekande juures, võib ajagraafik muutuda.

Registreeru SIIN!

 

Eellugu: Feodorisoo kuivendamisest

Feodorisoo keskel ja ääres paiknevad kuivendussüsteemid on rajatud sadakond aastat tagasi. Kraave pole kujutatud 1895. a koostatud kaheverstasel kaardil, kuid need on juba olemas 1924. aastal koostatud 1:25 000 Eesti topograafilisel kaardil. Uuemate kaartide põhjal selgub, et kuivendussüsteeme tihendati projektialast põhja pool 1980. aastate alguses, mil sinna rajati 150 m sammuga tihe kraavivõrk metsakasvatuslikel eesmärkidel. Kokku on taastamisalal ja selle vahetus ümbruses ca 25,5 km kraave.

2006. a. Feodorisoo põles, praegu avaldab see koosmõjus kuivendusega mõju intensiivse männi järelkasvu tärkamisena eriti soo edelaosas.

Lühidalt Feodorisoo taastamisest

Taastamistööde läbiviimisel taastamiskavas tööversioonis toodud mahus paraneb soo seisund 547 hektaril. Juhul kui õnnestub sulgeda ka eraomanike nõusolekut vajav kraavilõik, siis parandatakse siirdesoometsa seisundit lisaks veel 20 hektaril.

Kraavide sulgemine aitab kaasa rabapüü elupaiga säilimisele, samuti parandab ning mitmekesistab metsise suviseid elupaiku ning aeglustab mängukoha puistu tihenemist. Viimane on olnud probleemiks kuivendusest mõjutatud mängukohtades. Lagesoo osakaalu suurenemine võimaldab taastuda tedre asurkonnal ja leida sel liigil kevadisi lagedaid mängukohti.

Taastamistööd on kavas aastatel 2017-2020. Taastamisala paikneb riigimaal Feodorisoo sihtkaitsevööndis. Taastamistegevused lähtuvad Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast. Taastamiskava koostatakse koostöös RMK ja Keskkonnaametiga.

Kokku on erinevaid paise vaja rajada 57, nendega suletakse 10,9 km olemasolevaid kraave. Eraomanike nõusolekust sõltub 5 paisuga 500 m pikkuse kraavilõigu sulgemine.

Vaata pilte Feodorisoost!