(1) Mida soovid Eesti soode kohta kõige enam teada?

Minu küsimus on: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Mitmes madal- ja kõrgsoos ehk rabas me käisime? (hüppamismäng, vajalik liikumisruum)

Moodustage 4–5-liikmelised rühmad. Tutvuge 1. infotahvli joonisega, kus tutvustatakse soo arengut. Iga rühm saab 5-meetrise köiejupi , mida kaks rühma liiget hakkavad spiraalina üles-alla keerutama  (vt skeemi), jäljendades selle liigutusega madalsoo ja kõrgsoo ehk raba profiili. Rühmas on kaks niinimetatud keerutajat ja vähemalt üks “rabas hüppaja” ning vähemalt üks hüüdja (kes hüüab, kas köis on madalsoo- või kõrgsooasendis). Rühmasid võib teha mitu, et kõigile jätkuks tegemist.

(1) Miks on soid vaja või mis nende taimede nimed on? (jooksumäng, vajalik liikumisruum)

Võtke kahte või rohkemasse kolonni nii, et kolonnides oleks võrdselt osalejaid. Kui moodustatakse näiteks kaks kolonni ja kummaski neist on viis inimest, siis mõlema kolonni  esimesed inimesed rivis saavad endale numbriks üks, järgmised nr kaks jne. Iga kolonni ees maas on samad fotod lindudest-loomadest, sõnadest vms. Mängu eesmärk on mängjuhi ütluse peale viia foto teise kohta, näiteks kolonni taga asuvasse punkti.

Näiteks hüüab mängujuht: „Kahed ja kanarbik!” See tähendab, et kolonnides number kahte kandvad liikmed peavad haarama kolonni ees oleva foto kanarbikust, viima selle jooksuga kolonni taga asuvasse punkti ning jooksma siis oma kohale tagasi. Kui mängujuht hüüab näiteks „Kolmed ja kanarbik!”, peavad number kolmed kolonnis mäletama, et foto kanarbikust  oli juba viidud kolonni taha, ja tooma selle sealt taas kolonni ette.

Lisamaterjalina on vajalik valmistada 4–6 komplekti fotodega lehti, klotse vm, mida nn teatepulgana kasutada.

Kus me paikneme? (rahulik tegutsemine, mida saab vajaduse korral läbi viia ka laiemal laudteel)

Võtke rühma peale jupp nööri (u 3,5 m) ja moodustage sellest üheskoos umbkaudne Eesti kontuur. Tähistage enda asukoht Eesti kontuuri sees käbi, kivikese vm käepärase esemega.

Siit leiab abiks Eesti kaardi.